CO2 Documenten

Milieu certificaat

CO2-bewust certificaat niveau 3

Nieuwsfeiten en berichten

COLDMIX  BV.  rapporteert haar CO2 emissies per kwartaal. De jaargang 2014 is gebaseerd op de conversiefactoren uit SKAO 2.0/SKAO 2.1. De kwartaalrapportages van af 2015 zijn doorgerekend met de conversiefactoren uit SKAO 3.0. De vergelijking tussen Q rapportages 2014 en ouder met die van 2015 zijn dus op hoofdlijnen te maken.

Omdat COLDMIX sinds 2016 kiest voor niveau 3 van de SKAO CO2 prestatieladder wordt communicatie richting derden vooral mondeling en via de website verzorgd.

De opstelling / vaststelling van kwartaalrapportages volgt altijd enkele maanden na het betreffende kwartaal omdat de relevante energieverbruiken dan pas via facturatie en overzichten beschikbaar zijn voor het CO2 management.

CO2 COLDMIX 2018 Q1 - rapport (wordt nog geplaatst)
CO2 COLDMIX 2018 Q1 - Q2 rapport (wordt nog geplaatst)
CO2 COLDMIX 2017 Q1 - rapport
CO2 COLDMIX 2017 Q1 - Q2 rapport
CO2 COLDMIX 2017 Q1 - Q3 rapport
CO2 COLDMIX 2017 Q1 - Q4 rapport

CO2 COLDMIX 2016 Q1 - rapport
CO2 COLDMIX 2016 Q1 - Q2 rapport
CO2 COLDMIX 2016 Q1 - Q3 rapport
CO2 COLDMIX 2016 Q1 - Q4 rapport

Het is voor COLDMIX als klein-bedrijf in de Nederlandse GWW markt lastig om aan de vele  eisen in relatie tot trede 5 te voldoen. Aspecten en samenwerking op grond van zaken rond scope 3 bij de Nederlandse marktpartijen (onderaannemers, toeleveranciers) te verbeteren  is voor kleinbedrijf nagenoeg onmogelijk. Elke actie hierin betekent in CO2 reductie nagenoeg geen effect. Ook COLDMIX is in die zin niet de partij die voldoende druk kan uitoefenen om bedrijven anders te laten produceren of denken om zodoende een bijdrage aan CO2 reducties te leveren. Daarom is in 2016 het besluit genomen om niveau 5 los te laten en te kiezen voor niveau 3. CO2 emissies terugbrengen is nog steeds het doel maar als klein bedrijf in de grote infrawereld is dit absoluut en relatief gezien een te grote opgave.

Actuele CO2 dossier

00  Inhoud CO2 dossier
01a Energie management systeem 2016-2020
02a Organisatiegrenzen 2016
03a Communicatieschema 2018
04a Directieverklaring 2017
04b COLDMIX Footprint 2017
04c Verificatieverklaring CO2 manager
05 Directiebeoordeling 2016

 

Andere bezoekers bezochten ook: