ELA-crete

ELA-crete is een oersterke, duurzame microlaag van cement en polymeer ( PCMO : polymeergemodificeerde cementueze micro overlaging ).
ELA-crete is een oersterke, duurzame microlaag van cement en polymeer


Deze innovatieve mix is milieuvriendelijk en onderhoudsarm en wordt snel aangebracht op asfalt, beton en staal verhardingen zonder freeswerk. ELA-crete wordt niet alleen toegepast bij de aanleg van nieuwe asfaltwegen of betonoppervlakken. ELA-crete is ook hét product voor snel, milieuvriendelijk onderhoud aan bestaande beton én asfaltwegen. Asfaltreparaties en asfaltrenovaties kunnen binnen korte tijd worden uitgevoerd. Datzelfde geldt voor betononderhoud, betonreparaties en betonrenovaties. 

Producteigenschappen
De samenstelling van polymeer en cement zorgt voor betonachtige karakteristieken. Tegelijkertijd is ELA-crete flexibel en elastisch. Door deze bijzondere combinatie van ‘kracht’ en ‘flexibiliteit’ kan de levensduur van uw wegen met maar liefst 15 jaar worden verlengd. De verwachte levensduur is 15 tot 20 jaar.   

Toepassingsgebieden ELA-crete
ELA-crete is geschikt voor snel onderhoud en reparaties aan asfaltwegen en betonverhardingen. In het bijzonder grote oppervlakken met een hoge verkeersdruk. Bijvoorbeeld wegen of verhardingen van asfalt of beton die intensief worden belast door zwaar wringend verkeer. Denk hierbij aan:

- Parkeerplaatsen
- Parkeergarages
- Rotondes
- Verkeerspleinen
- Kruispunten
- In- en uitritten
- Busbanen en -stroken
- Start- en landingsbanen van vliegvelden
- Militaire terreinen
- Bruggen
- Laadstations (docks)
- Voet- en fietspaden

Aanbrengen van ELA-crete
ELA-crete wordt met een speciale, door Coldmix doorontwikkelde machine aangebracht. Deze compacte machine wordt achter een reguliere vrachtwagen geplaatst. ELA-crete kan  op die manier snel en nauwkeurig en met minimale overlast voor de omgeving worden aangebracht. Na 1,5 uur is de weg weer volledig open voor alle verkeer. Bij kleine asfalt- of betonreparaties kan ELA-crete ook handmatig worden aangebracht op het werkoppervlak en worden verdeeld met een rubberen schuiver of handbezem. 

Garantie
Op ELA-crete krijgt u 5 jaar garantie.

Onderzoek TU Delft
Voor toepassing op de Nederlandse wegen, heeft Coldmix de TU Delft gevraagd om ELA-crete uitvoerig te testen. Uit onderzoek is gebleken dat ELA-crete zelfs voldoet aan de zware eisen die CROW, het Ministerie van Defensie en de Nederlandse Vereniging van Luchthavens stellen aan verhardingen voor start- en landingsbanen. Daarmee vormt ELA-crete een volwaardig alternatief voor anti-SKID-lagen. ELA-crete is niet onderhevig aan temperatuur, heeft een goede hechting op de ondergrond en een uitstekende stroefheid. Omdat ELA-crete alleen bestaat uit cement en polymeer, kunnen er ook geen beschadigingen optreden als gevolg van losgeraakte steentjes. 

Andere bezoekers bezochten ook: