EAB Reflection

EAB Reflection van Coldmix

Een nieuw emulsieasfaltbeton met een veel betere reflectie-eigenschappen toepasbaar op bestaande wegdekken, dat is EAB Reflection. Reflecterend asfalt kan worden aangebracht met een beperkte hoeveelheid mineraal en energie en is dus de ideale combinatie tussen veiligheid en duurzaamheid. Voordeel is dat reflecterend materiaal alleen daar in de deklaag zit waar het ook nodig is.

Slimme innovatie

Innovaties moeten naast slim ook grootschalig toepasbaar zijn. Tevens moet de innovatie echt toegevoegde waarde hebben voor de klant. EAB Reflection van Coldmix voegt waarde toe! Er wordt immers in een bestaande techniek van dunnen deklagen bewust gekozen om alleen te kiezen voor een witter, een meer reflecterend mineraal.


Dat betekent ook dat de rest van de wegconstructie/verharding met traditionele grondstoffen/mineralen kan blijven bestaan of worden opgebouwd. Ergo, de relatief duurdere reflecterende mineralen worden niet toegepast in een asfaltlaag van 3,5 tot 5 cm dik, maar in een laagje van slechts gemiddeld 1 cm dik. Dit betekent initieel en ook in het vervolg dat het witte, reflecterende mineraal spaarzaam wordt toegepast, en alleen op die plaats in de constructie waar het nuttig en zinvol is. Bij hergebruik/sloop wordt dan ook maar een beperkte hoeveelheid van dit reflecterend mineraal opgemengd met ander normaal mineraal. In vergelijking met alternatieve oplossingen duurzaam dus. EAB Reflection is daarnaast ook toepasbaar op nagenoeg alle ondergronden zonder inlagingen of aanpassingen van de aanliggende bermen of percelen. Dit betekent dat de innovatie snel en goed toepasbaar is op die wegvakken waar licht en reflectie van wegdekken belangrijk is.

Tot twee maal meer lichtopbrengst

EAB is al een product dat voor duurzaamheid staat in wegonderhoud. Echter, door er een witter, reflecterend mineraal aan toe te voegen wordt het voor de wegbeheerder nog interessanter. Er ontstaat een reflecterend asfalt dat goede reflectie-eigenschappen heeft, dat zorgt voor zichtbaarheid in donker of slecht weer, ook bij minder straatverlichting. EAB Reflection is goedkoper dan een totale deklaag asfaltbeton te produceren en aan te brengen met over de volle laagdikte dan de reflecterende mineralen.
Deze innovatie is dus duurzaam, veilig, conserverend en betaalbaar voor opdrachtnemers, en toepasbaar zonder bijkomende kosten van freeswerk, langdurige uitvoeringstijd.
Een innovatie die staat voor een beter en veiliger (leef)milieu.