ZOEAB

Coldmix ZOEAB is een rafelingcorrigerende maatregel, die wordt toegepast op gerafelde ZOAB.

 Coldmix ZOEAB heeft minimaal 25% holle ruimte, hierdoor wordt de werking van ZOAB niet aangetast.

Met Coldmix ZOEAB wordt de rafeling hersteld en tevens de stroefheid verhoogd. Coldmix ZOEAB wordt tijdens het verwerken geproduceerd door de EAB-machine. Door het minimale verbruik van grondstoffen kan er een productie worden gehaald van circa 1.000m² per uur. Hierdoor is de hinder voor verkeer en omgeving minimaal. Doordat er niet hoeft te worden gefreesd voor het aanbrengen van Coldmi ZOEAB, kan er meteen worden gestart met het maken van eind-product. Coldmix ZOEAB is binnen één uur berijdbaar.