Dwarsonvlakheid

Dwarsonvlakheid wordt ook vaak spoorvorming noemen. Dit zorgt ervoor dat het rijcomfort voor de weggebruikers sterk afneemt en dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

Oorzaken

De dwarsonvlakheid wordt veroorzaakt door:

  • verkeersbelasting
  • veel sporend verkeer (dus steeds in een spoor rijdend)
  • zwakke stabiliteit van een of meer asfaltlagen (vermoeiing of gebrek verdichting)
  • zwakke fundering
     

De dwarsonvlakheid is er in twee vormen, de zeegvorm die duidt op oorzaken dieper in de wegconstructie (onderlagen, fundering) en de opdrukdeformatie (als gevolg van het “op” zijn van de vermoeiingseigenschappen van het asfalt in de bovenste lagen van de asfaltverharding.

Gevolgen

Is er sprake van spoorvorming dat leidt dat in de meeste gevallen tot aquaplaning op een wegdek. Dit heeft invloed op de verkeersveiligheid. Ribbelvorming bij kruisingen en verkeerslichten geeft dezelfde gevolgen.

In alle gevallen zijn deze schades bijzonder hinderlijk voor het snelverkeer op twee wielen (motoren en scooters).

Onderhoudsmaatregelen

Dwarsonvlakheid (sporen) kunnen worden verholpen met

  • het aanbrengen van Emulsie Asfalt Beton (EAB)
  • een combinatie van nieuwe oppervlakbehandeling en EAB
  • licht frezen van de ruggen bij opgedrukte deformatie en aanbrengen EAB

Andere bezoekers bezochten ook: